De Stichting Plein Elswout

De Stichting Plein Elswout heeft zich ten doel gesteld om fondsen te verwerven en te beheren ten behoeve van de realisering van de buitenterreinen van het landhuis Elswout.

meer >>

 

Bestuursleden van Stichting Plein Elswout

Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door de volgende personen:
- De heer H. Borghouts – Voorzitter
- Mevrouw S. Kuitems bestuurslid
- De heer J. van Dooren bestuurslid

meer >>

 

Comité van Aanbeveling

Het Comité van Aanbeveling bestaat uit de volgende personen:
- De heer B. Schneiders, Burgemeester van Haarlem
- De heer R. Nederveen, Burgemeester van Bloemendaal

Meer >>

 
     

Cultuurplein Elswout

Het project betreft de realisatie van een openbare recreatieve voorziening op landgoed Elswout te Overveen, een van de meest waardevolle landgoederen van Nederland.

meer >>

Stand van Zaken Fondsenwerving

30.000 Bijdrage van de gemeente Bloemendaal (raadsbesluit 27 mei 2010)

15.000 euro Prins Bernhard Cultuurfonds 18 november 2011

meer >>

Historie landgoed Elswout

In het lommerrijke Overveen, aan de voet van het binnenduin en de nabij gelegen stad ... meer >>

Historie herenhuis Elswout

Sinds de eerste aankopen in de jaren 30 van de 17e eeuw,... meer >>

 
   

Restauratie

Het huis was eigenlijk nog maar half afgebouwd toen in 1884 Willem Borski III kwam te overlijden. De buitenzijde van het huis, inclusief het dak ...

meer >>

Elswout - Haarlems Dagblad

Haarlems Dagblad 26 december 2011
Binnen twee jaar moet het mogelijk zijn het voorterrein van landhuis Elswout vergaand te renoveren. Daarna zal dit 'voorplein' een duidelijke publieke functie krijgen: te denken valt aan openluchtconcerten, garden fairs, verhalenfestival en markten.

Haarlems Dagblad

Elswout

Beeldarchief

Foto’s huidige situatie herenhuis en buitenterreine

Tekeningen toekomstige situatie herenhuis Elswout

meer >>

Nieuwsflits

16 September 2012

Openlucht Concert Elswout

Het Kennemer Jeugd Orkest onder
leiding van Matthijs Broers geeft een
optreden op landgoed Elswout.
Er wordt een combinatie van licht
klassieke muziek en filmmuziek gespeeld.

 

meer >>