| home | contact |  
  | De Stichting | Bestuursleden van de Stichting | Comité van Aanbeveling |
  | Project buitenterrein landhuis Elswout | Stand van Zaken Fondsenwerving |  
  | Historie landgoed Elswout | Historie herenhuis Elswout | Restauratie |
  | Beeldarchief | Nieuwsflits |
 
 

Stand van Zaken Fondsenwerving

- 30.000 Bijdrage van de gemeente Bloemendaal (raadsbesluit 27 mei 2010)
- 30.000 euro, 4 februari 2009, Brim subsidie nationale restauratie fonds
- 15.000 euro Prins Bernhard Cultuurfonds 18 november 2011

Mogelijke financiers:
- BankGiroLoterij
- Provincie Noord-Holland
- Prins Bernard Cultuurfonds Noord-Holland
- Staatsbosbeheer
- ANWB fonds
- Rabobank
- BRIM subsidie rijksdienst cultureel erfgoed
- Ministerie EL&I
- Stichting PHB