| home | contact |  
  | De Stichting | Bestuursleden van de Stichting | Comité van Aanbeveling |
  | Project buitenterrein landhuis Elswout | Stand van Zaken Fondsenwerving |  
  | Historie landgoed Elswout | Historie herenhuis Elswout | Restauratie |
  | Beeldarchief | Nieuwsflits |
 
 

Historie herenhuis Elswout

Sinds de eerste aankopen in de jaren 30 van de 17e eeuw, verrees op de plek van het huidige herenhuis Elswout een paleisachtig klassiek woonhuis met bijgebouwen. Rondom voorzien van een weelderige formele tuinaanleg met sterrenbos en kleurrijke parterres ingevuld met buxushaagjes en beelden. De binnenduinrand trok de Amsterdamse elite om te genieten van het buitenleven en daar hun zomerverblijf te stichten. Elswout was in die periode van de Gouden Eeuw toen al een parel in de natuur en zou verschillende Koninklijke gasten binnen haar poort ontvangen.

 

Familie Borski

Elswout kende meerdere eigenaren maar het landgoed breidde vooral uit in de 19e eeuw, toen het bewoond werd door drie generaties Borski. Willem Borski I (geboren in Amsterdam in 1765),begon zijn carrière vierentwintig jaar later in de woelige periode van revolutie en beroering. Hij was koopman van beroep maar begon tegelijkertijd omvangrijke activiteiten in de geldhandel en ging bankieren. In korte tijd zou hij niet alleen miljoenen guldens vergaren maar wist hij bovendien ook de economisch slechte Franse jaren door te komen. Korte tijd daarna, op 25 jarige leeftijd, trouwde hij met Johanna Jacoba van de Velde. Omstreeks 1800 was Borski vermoedelijk de grootste commissionair in buitenlandse leningen in Nederland en een onmisbare spil voor bijvoorbeeld het bankiershuis Hope & Co bij het plaatsen van emissies. Hij belegde zijn kapitaal in aandelen, obligaties en onroerend goed. De vermogende familie Willem Borski behoorde niet tot de regentenfamilies maar tot de rijke burgerij van Amsterdam. In 1809 woonde de familie op de Keizersgracht 566 in een dubbel grachtenpand met veel personeel, dat Willem voor 50.000 gulden had gekocht. Daar verbleef de familie grotendeels in de winter en er werd kantoor gehouden. De zomers brachten zij door op Elswout waarvan Willem Borski het herenhuis in 1805 liet vernieuwen naar een ontwerp van de Amsterdamse architect B.W.H. Ziesenis. De tuin en parkaanleg was toen reeds door zijn voorganger Jacob Boreel in de landschapsstijl veranderd. Na de dood van Willem Borski I in 1814, zette zijn vrouw Johanna Borski van de Velde als ervaren zakenvrouw de zaken voort, 50 jaar oud. Zij wist de plaats van de firma Wed.W.Borski op de eerste rang van de Amsterdamse geldhandel te krijgen.

Volgende >>