| home | contact |  
  | De Stichting | Bestuursleden van de Stichting | Comité van Aanbeveling |
  | Project buitenterrein landhuis Elswout | Stand van Zaken Fondsenwerving |  
  | Historie landgoed Elswout | Historie herenhuis Elswout | Restauratie |
  | Beeldarchief | Nieuwsflits |
 
 

Project buitenterrein landhuis Elswout

Het project betreft de realisatie van een openbare recreatieve voorziening op landgoed Elswout te Overveen, een van de meest waardevolle landgoederen van Nederland. Het 85 hectare grote Rijksmonument Elswout - onderdeel van het Nationaal park Zuid Kennemerland - wordt jaarlijks door meer dan 100.000 mensen bezocht en wordt gewaardeerd vanwege de recreatieve, natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische waarden. De direct aan het landhuis gelegen gronden vormen de buitenterreinen waarvoor de Stichting Plein Elswout in het leven is geroepen. Het project behelst de realisatie van bordessen, een voorplein met een waterpartij, het herstel van keermuren met natuurstenen terreinafscheidingen passend bij het landhuis. Daarnaast heeft de Stichting het initiatief genomen om het plein te gebruiken voor het organiseren van kunst- en cultuurevenementen. De totale kosten zijn geraamd op 1.300.000 euro (inc. BTW)

- De bouwvergunning is afgegeven op 28 maart 2008
- De monumentenvergunning is verleend op 26 februari 2008