| home | contact |
  | De Stichting | Bestuursleden van de Stichting | Comité van Aanbeveling |
  | Project buitenterrein landhuis Elswout | Stand van Zaken Fondsenwerving |  
  | Historie landgoed Elswout | Historie herenhuis Elswout | Restauratie |
  | Beeldarchief | Nieuwsflits |
 
 

Bestuursleden van de Stichting

Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door de volgende personen:

- De heer H. Borghouts - Voorzitter 
- Mevrouw S. Kuitems - Bestuurslid
- De heer J. van Dooren - Bestuurslid
- De heer P. Oerlemans - Penningmeester
- De heer P. van Asselt - Secretaris