| home | contact |
  | De Stichting | Bestuursleden van de Stichting | Comité van Aanbeveling |
  | Project buitenterrein landhuis Elswout | Stand van Zaken Fondsenwerving |  
  | Historie landgoed Elswout | Historie herenhuis Elswout | Restauratie |
  | Beeldarchief | Nieuwsflits |
 
 

Restauratie

Na 120 jaar restauratie
Het huis was eigenlijk nog maar half afgebouwd toen in 1884 Willem Borski III kwam te overlijden. De buitenzijde van het huis, inclusief het dak met lichtkap met alles erop en eraan was voltooid. Ook de terrassen rond het huis, de oranjerie en de boerderij waren al ver gevorderd, maar van binnen was het huis nog grotendeels een lege huls, op de verdiepingsbalken en binnenmuren na. Omdat er aan de binnenzijde geen aftimmeringen meer zouden komen werden de ramen eenvoudigweg met houten klossen in de kozijnen vast gezet. Op het glas van de ramen werden aan de binnenkant gordijnen geschilderd om van een afstand toch een bewoonde indruk te krijgen. Deze situatie bleef bestaan tot aan de Duitse bezetting in 1940. Na het vertrek van de Duitsers in 1945 zou het grote huis voor verschillende doeleinden worden gebruikt. Met tussenpozen van opnieuw leegstand verhuurden de erven het huis als school voor de Montessori-afdeling van het Kennemer Lyceum, het Jac.P.Thijsse-lyceum. Eind jaren vijftig van de vorige eeuw werd de gemeente Bloemendaal eigenaar van Elswout. Het landgoed werd voor het publiek opengesteld. Tenslotte nam de Staat der Nederlanden in 1970 het landgoed van de gemeente Bloemendaal over. Staatsbosbeheer vestigde in het leegstaande huis tot 1992 de Zocher tuinbouwschool, een lagere tuinbouwopleiding voor toekomstige bloemisten of hoveniers.

Realisatie restauratie
Staatsbosbeheer ging uiteindelijk op zoek naar een serieuze gebruiker van het huis. In 2000 kreeg de eigenaar van B.V. Nederlands Monumenten Bezit de grond waarop het landhuis staat voor zestig jaar in erfpacht voor het symbolische bedrag van één gulden op voorwaarde dat het landhuis zou worden afgebouwd in de door Borski en Muysken beoogde staat.

Realisatie afbouw restauratie van het herenhuis Elswout
Voor het afbouwplan kreeg Kentie & Partners Architecten B.V. de opdracht voor de restauratie. Met de bewaard gebleven bouwtekeningen en interieurontwerpen van rond 1882 van bouwmeester Muysken ging het architectenbureau aan de slag. Men begon binnen in het huis en daar verrees op de begane grond de vestibule en de grote vierkante hal waaromheen de vertrekken liggen. Op de eerste en tweede verdieping zijn de vertrekken bereikbaar door middel van een aan vier zijden omlopende gaanderij met marmeren lambriseringen en kolommen. Midden in het dak is een grote lichtkap voor de verspreiding van het daglicht. Om de vele ambachtelijke werkzaamheden te kunnen realiseren is voor de materialen soms uitgeweken naar het buitenland. Zo zijn bijvoorbeeld de kolommen, kapitelen, lambriseringen en dergelijke gemaakt in China.

Volgende >>