| home | contact |
| De Stichting | Bestuursleden van de Stichting | Comité van Aanbeveling |
  | Project buitenterrein landhuis Elswout | Stand van Zaken Fondsenwerving |
  | Historie landgoed Elswout | Historie herenhuis Elswout | Restauratie |
  | Beeldarchief | Nieuwsflits |
 
 

Historie herenhuis Elswout

Gesteund door haar procuratiehouder J.B.Stoop, latere firmant en toeziend voogd over de kinderen, liepen de zaken voorspoedig. Zij is dan niet de weduwe ‘op’ de beurs, maar ‘aan’ de beurs, want vrouwen op de beursvloer waren in die tijd niet gewenst. Mevrouw Borski was een zakenvrouw met visie en durf. In 1814 richtte koning Willem I de Nederlandsche Bank op en bepaalde dat het aanvangskapitaal vijf miljoen gulden moest bedragen. Maar twee jaar later was dat bedrag nog niet bereikt. Het was uiteindelijk mevrouw Borski die de stap waagde om in te tekenen op de resterende twee miljoen gulden, waarna het ‘octrooi’ werd verleend. De Nederlandsche Bank was van de ondergang gered. Intussen waren haar zonen Willem II en Johannes (Jan) al enige tijd medefirmant, maar mevrouw hield de touwtjes strak in handen en nam uiteindelijk de beslissingen. In 1844 trok zij zich terug uit de firma en overleed twee jaar later. Willem Borski II werd, op het kantoor van zijn moeder, Johanna Borski, na haar overlijden de voornaamste persoon van de firma Borski. Na zijn huwelijk met de schatrijke Amsterdamse Cathérine A.Boode kreeg het echtpaar drie kinderen: Johanna Jacoba, Louise Cathérine en Willem Borski III. Het gezin ging vervolgens Elswout bewonen en het Amsterdamse grachtenpand Kiezersgracht 566. Willem II wist net als zijn ouders het grondgebied in de Overveense regio enorm te vergroten, evenals het familiekapitaal. Hij verbleef vaak het hele jaar rond op Elswout, dus ook in de winter, terwijl de zaken in Amsterdam voor hem werden behartigd. Hij overleed op nieuwjaarsdag 1881 en werd begraven op het Overveense kerkhof. Zijn drie kinderen zouden kort daarna de enorm grote erfenis verdelen. Het grondbezit van de Borki’s en later hun erven, was op het einde van de 19de eeuw uitgebreid tot maar liefst 2000 hectare. Kleinzoon Willem Borski III, een vooruitstrevende man, erfde uit de nalatenschap van zijn ouders het landgoed Elswout. Het herenhuis was niet direct zijn smaak en hij besloot in 1882 een nieuw Elswout te laten bouwen, de vierde op rij. Architect C.Muysken kreeg van Borski de opdracht het huidige neorenaissance huis te ontwerpen. Door zijn plotseling overlijden in 1884, in een hotel in Frankrijk op nog geen 50 jarige leeftijd, werd de bouw op Elswout direct stopgezet.

<< Terug